FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Aprilie 6th, 2020, 6:02 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 3 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 3 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 3 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate
MesajScris: Septembrie 16th, 2019, 7:21 pm 
Neconectati
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 11:21 am
Mesaje: 170
Localitate: Deva
Începând cu data de 23.10.2019, în temeiul Deciziei nr. Nr. 451 din 23.10.2019, Comisia de evaluare a dosarelor în vederea echivalării perioadelor de studii va avea următoarea componență:

Președinte: inspector școlar general adjunct ILINA LAVINIA

Membrii:

1. responsabil învățământ primar:
-inspector şcolar STĂNCULESCU ADELINA FLORENTINA
-inspector şcolar ȚENE FLORI SIMONA

2. responsabil învățământ gimnazial:
- inspector școlar OPREAN CRISTINA
-inspector şcolar VINTILĂ TEODORA ELENA

3. responsabil învățământ liceal:
- inspector şcolar BAUMAN CRISTINA
- inspector şcolar BRATU ALINA

4. responsabil cu evidența și înscrierea în învăţământul preuniversitar a cetăţenilor străini:
-consilier juridic NISTOR ION
-inspector şcolar STĂNCULESCU ADELINA FLORENTINA.

Persoanele din cadrul inspectoratului şcolar judeţean nominalizate să evalueze dosarele de echivalare ale copiilor de cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi de cetăţeni care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională au următoarele atribuții:
a) verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 2 din O.M.E.C.Ș. nr. 5268/21.09.2015 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc,
b) analizează foile matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi identifică clasele efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate,
c) echivalează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc,
d) în cazul în care dosarul nu poate fi întocmit potrivit prevederilor O.M.E.C.Ș. nr. 5268 din 21 septembrie 2015, procedează conform art. 136 din O.M.E.N.C.S. nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
e) soluţionează dosarul de echivalare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean,
f) întocmesc un ATESTAT de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România pe care îl prezintă în vederea semnării de către inspectorul şcolar general,
g) arhivează corespunzător dosarele de echivalare și atestatele întocmite și transmit lunar situația centralizatoare a dosarelor primite în vederea echivalării,
h) consiliază unitățile școlare din aria de responsabilitate cu privire la echivalarea studiilor și a actelor de studii obținute în străinătate de către copiii cetăţenilor români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României,
i) întocmesc situații centralizatoare și proceduri în vederea reglementării domeniului de activitate,
j) răspund de corectitudinea echivalărilor efectuate.

Responsabilul din cadrul inspectoratului şcolar judeţean nominalizat să evalueze dosarele de echivalare ale copiilor de cetăţenii străini (persoane care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil) are următoarele atribuții:
a) verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 din O.M.E.N. nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc,
b) transmite dosarul la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE),
c) transmite solicitantului răspunsul primit de la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE),
d) ține evidența copiilor străini și arhivează corespunzător dosarele de înscriere,
e) urmărește respectarea de către unitățile școlare a prevederilor Ordonanţei nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.

Temei legal:

- D E C I Z I A Nr. 451 din 23.10.2019,
- Ordinul M.E.C.Ș. nr. 5268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, cu modificările și completările ulterioare,
-Ordinul M.E.N. nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018,
- Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara din data de 16.07.2018,
- art. 13 din O.M.E.C.T.S. nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare.

********************************************************************************

Recunoaşterea și echivalarea studiilor - http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

Recunoaşterea automată- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei. În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate.

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă. Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

CNRED aplică procedura de recunoaştere automată din anul 2008 pentru diplomele obţinute la unități de învăţământ din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Cetăţeni români- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

Diploma de bacalaureat- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Diplomele de nivel bacalaureat obţinute la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Diplomele de şcoală postliceală şi de şcoală profesională- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

Diploma de bacalaureat obținută în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, pentru înscrierea la studii postliceale sau superioare în România

Recunoaştere pentru accesul pe piaţa forţei de muncă sau a formării profesionale- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Cetăţeni din state terţe-http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Recunoaştere acte de studii în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă în România- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Mai multe, aici:
- http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=240&t=20160&start=0&st=0&sk=t&sd=a
- http://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

Update: http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=150&t=20627&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=d54e8174c64df5cab2a2aa143f6007f0


Fisiere atasate:
ORDIN (A) 5268 21-09-2015.doc [156.45 KB]
Descarcat de 37 ori
0Formulare echivalare acte studii.rar [484.65 KB]
Descarcat de 50 ori

_________________
Consilier juridic Ion NISTOR
Tel. serviciu: 0733 996 837
E-mail: juridicisjhjd@gmail.com
Web: http://www.isj.hd.edu.ro/index.php/2-un ... /7-juridic
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 3 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup