FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Aprilie 6th, 2020, 6:27 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 4 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 4 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 4 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Etapa de transfer pentru restrangere de activitate 2018-2019
MesajScris: Februarie 28th, 2018, 12:15 pm 
Neconectati
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 419
Stimati colegi,

Facem urmatoarele precizari cu privire la etapa de transfer pentru solutionarea restrangerilor de activitate inregistrate pentru anul scolar 2018-2019:

Dispoziţiile generale şi condiţiile specifice privind organizarea şi desfăşurarea etapei de transfer pentru personalul didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau restructurarea reţelei şcolare sunt prevăzute în art. 34-50 din Metodologie.

Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele conform Calendarului şi prevederilor art. 42-45 din Metodologie, mai întâi la inspectoratul şcolar, apoi la unităţile de învăţământ la care sunt publicate posturi/catedre vacante, în vederea obţinerea acordului pentru transferul în unitatea respectivă. Conţinutul dosarului, întocmit conform cererilor tip, este diferit, în cele două cazuri.

Cererea tip pentru transfer consimţit între unităţi, adresată inspectoratului şcolar, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 87.
Cererea tip pentru obţinerea acordului de transfer consimţit între unităţi, adresată directorului, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 85.

Comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru transfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului şcolar şi obligatoriu pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de transfer - art. 42 alin. (4).

Comisia de mobilitate a unității de învăţământ preia informațiile privind situaţia cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare de pe pagina web a inspectoratului şcolar – art. 43 alin. (1).

Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 29 alin. (2).

 Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.
 Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
 Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare.
 După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, aceasta are obligaţia de a face publice aceste condiţii pe site-ul inspectoratului şcolar, iar unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.

Comisia de mobilitate a unităţii de învăţământ, se constituie în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1, 3) din Metodologie. Această comisie verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform Metodologiei, inclusiv îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar.

Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ sunt analizate în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul.
La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de Metodologie, dacă studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi, când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală sau inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) şi dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform Metodologiei, inclusiv toate condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar.

Comisia de mobilitate a unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ, conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina 122.

Directorul emite acordul sau acordul de principiu pentru transferul consimţit al cadrelor didactice în unitatea respectivă, în baza validărilor făcute de consiliul de administraţie, conform modelului din Anexa nr. 18, pag. 123 şi înştiinţează inspectoratul şcolar în legătură cu acordul emis, conform modelului din Anexa nr. 18 la Metodologie, pagina 126.

Titularii aflaţi în restrângere de activitate depun acordul eliberat de director la dosarul înregistrat la inspectoratul şcolar iar comisia judeţeană de mobilitate soluţionează restrângerea de activitate în şedinţă de repartizare, în conformitate cu prevederile art. 45-50 din Metodologie.

În şedinţa de repartizare sunt soluţionate restrângerile de activitate pentru candidaţii care au înregistrat dosare la ISJ Hunedoara în termenul prevăzut de Calendar, conform prevederilor art. 46 din Metodologie, în următoarea ordine:
A. Transfer consimţit pentru cadrele didactice titulare care au obţinut acordul de transfer;
B. Transfer pentru cadrele didactice titulare care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi sau nu au solicitat acest acord;
a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.

Alin. (3) prevede următoarea regulă de prioritate: la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate, în situaţiile prevăzute la lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e), conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.

C. Detaşare în interesul învăţământului în cazul restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer; se soluţionează la finalul şedinţei de repartizare sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 48 alin. (1) şi art. 105 alin. (4) din Metodologie.

Calendar:
 6 martie 2018 – Afişarea:
o la ISJ Hunedoara şi la sediul unităţilor de învăţământ a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete;
o la ISJ Hunedoara a listei cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate în anul şcolar 2018-2019;
o la ISJ Hunedoara şi la sediul unităţilor a condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice în etapa de transfer şi a grilelor de evaluare aferente acestora.

 6–9 martie 2018 – Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate înregistrează dosarele, întocmite conform cererii tip (pag. 87 din Metodologie), la inspectoratul şcolar, pentru verificare, evaluare şi stabilirea listei cu punctajele.
 12 martie 2018 – Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice, care solicită soluţionarea restrângerii de activitate.

 12-13 martie 2018 – Înregistrarea la ISJ Hunedoara a contestaţiilor, referitor la punctajele afişate.
 7-19 martie 2018 – Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor practice/probelor orale de profil pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în situaţiile în care acestea sunt cerute de Metodologie.
 19 martie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara şi afişarea punctajelor finale.

 14-19 martie 2018 - Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele, întocmite conform cererii tip (pag. 85 din Metodologie) adresate directorului, la unităţile de învăţământ, în vederea obţinerii acordului/ acordului de principiu pentru transfer consimţit.

 20 martie 2018 – Analiza în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererilor de obţinere a acordului/acordului de principiu pentru transfer consimţit; directorul emite acordul/acordul de principiu pentru transfer sau refuzul motivat şi îl comunică solicitanţilor; directorul informează inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a acordului de transfer consimţit.

 20-21 martie 2018 – Depunerea contestaţiilor, referitoare la acordul/refuzul pentru transfer consimţit.
 21-23 martie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor referitoare la acordul de transfer consimţit.

 20-26 martie 2018 – Titularii, aflaţi în restrângere de activitate, depun la dosarul înregistrat la comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Hunedoara, acordul de transfer consimţit, eliberat de unităţile de învăţământ.

 27 martie 2018 – Şedinţă de repartizare la inspectoratul şcolar pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, ordinea de prioritate conform art. 46 din Metodologie.

 27-28 martie 2018 – Înregistrarea la ISJ Hunedoara a contestaţiilor referitoare la modul de soluţionare a restrângerilor de activitate în şedinţa de repartizare.
 29 martie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara.

 29 martie-11 aprilie 2018 - ISJ Hunedoara emite şi comunică deciziile de transfer consimţit sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2018.

Nota:
În situaţia în care pentru un titular aflat în restrângere nesoluţionată din anii anteriori, reapare postul/catedra în unitatea/unităţile de titulatură, în specialitatea titulaturii, începând cu data de 01.09.2018, acesta revine ca titular în unitate şi nu se mai comunică la restrângeri, în aplicaţie.

Compartiment MRU


Fisiere atasate:
INSTIINTARE_ISJ_TRA_2018.doc [287.5 KB]
Descarcat de 190 ori
ACORD_DIRECTOR_TRA_2018.doc [210 KB]
Descarcat de 154 ori
CERERE_TRA_ISJ_2018.doc [874.5 KB]
Descarcat de 152 ori
CERERE_TRA_DIR_2018.doc [416.5 KB]
Descarcat de 139 ori
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 4 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup