FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
http://forum.isj.hd.edu.ro/

Pentru selecție inspectori școlari
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=291&t=18546
Pagina 1 din 1

Autor:  Mihaela Manolea [ Iulie 20th, 2018, 11:06 am ]
Titlul mesajului:  Pentru selecție inspectori școlari

Stimați colegi,
Pentru funcțiile de inspectori școlari rămase vacante după prima etapă (continuitate), care vor fi publicate în data de 25.07.2018, candidații pe aceste funcții trebuie să îndeplinească, conform prevederilor art. 261 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5558/2011, cu modificările şi completările ulterioare următoarele condiții:
a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;
c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă;
d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

De asemenea, vor completa portofoliile precizate în procedura de selecție cu următoarele documente:
- Adeverinţă cu calificativele obţinute în ultimii 5 ani, cu menţiunea că nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă;
- Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
- Certificat/Adeverinţă medical/ă.

Bibliografia pentru proba de interviu:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016.
3. Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011.
4. Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5565/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 05.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pagina 1 din 1 UTC + 1 ora [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/