FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
http://forum.isj.hd.edu.ro/

DIRECTOR LA CRESA DEVA
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=31&t=12985
Pagina 1 din 1

Autor:  Cresa Deva [ Iunie 24th, 2015, 7:57 pm ]
Titlul mesajului:  DIRECTOR LA CRESA DEVA

La data de 20.06.2015, postul de director la Creșa Deva a devenit vacant.

Candidatii pentru ocuparea postului de director de cresa trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga durata intr-unul din domeniile:
-stiinte economice,
-juridice,
-administrative,
-medicina,
-sociologie,
-psihologie
-stiinte ale educatiei,
cu vechime de minimum 2 ani in specialitate.

Prin exceptie, candidatii prevazuti mai sus pot fi absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului superior, cu experienta de minimum 3 ani in unitati in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara sau in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, cu conditia respectarii prevederilor art. 49 din HG 1252/2012.

Directorul asigura coordonarea activitatii din cadrul unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara si raspunde de organizarea si coordonarea activitatii personalului, de relatia cu parintii/preprezentantul legal, de activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea si gestionarea patrimoniului unitatii respective.

Directorul indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative in vigoare sau prin hotarare a autoritatilor ori persoanelor juridice care au infiintat sau, dupa caz, finanteaza unitatea.

Directorul reprezinta unitatea in relatia cu inspectoratul scolar, cu autoritatea administratiei publice locale, cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor si cu alti factori interesati in educatia copiilor anteprescolari.

In cazul creselor, directorul indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) exercita atributiile ce revin cresei in calitate de persoana juridica;
b) exercita functia de ordonator de credite;
c) intocmeste proiectul bugetului propriu al cresei si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
d) propune autoritatilor sau persoanelor juridica care au infiintat sau, dupa caz, finanteaza crese aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal;
e) numeste si elibereaza din functie personalul didactic si nedidactic din cadrul cresei, in conditiile legii;
f) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea cresei;
g) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii cresei in comunitate;
h) raspunde de calitatea serviciilor de educatie anteprescolara, precum si de asigurarea formarii continue a pesonalului didactic si nedidactic;
i) asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul cresei si aplica sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile.

Temei legal:Art. 51 din HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

***

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere și caietul de obiective stabilit de Primarul municipiului Deva în vederea elaborării proiectului de management sunt afişate la afişierul Primăriei municipiului Deva cu sediul în Piaţa Unirii nr. 4 şi pe pagina de Internet a Primăriei Deva (http://www.primariadeva.ro - PRIMĂRIA - CARIERĂ).

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de o persoană din cadrul « Biroului resurse umane », informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.85.79 / int.112 sau telefon / fax : 0254 / 215.214 .

***

Rezultatele concursului sunt afisate aici http://www.primariadeva.ro/cariera/concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-conducere-in-regim-contractual-de-director-al-cresei-deva

Sursa: http://www.primariadeva.ro/cariera/concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-conducere-in-regim-contractual-de-director-al-cresei-deva

Pagina 1 din 1 UTC + 2 ore [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/