FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
August 20th, 2018, 4:21 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 19 utilizatori conectati recent :: 1 inregistrati, 0 ascunsi si 18 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1433 in data Martie 3rd, 2018, 10:26 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Retezat Uricani si 18 vizitatori

UTC + 2 ore
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Strategia naţională anticorupţie
MesajScris: Ianuarie 28th, 2017, 6:48 pm 
Conectat
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 322
Localitate: Deva
In atasare:
HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
DATA INTRARII IN VIGOARE: 23 August 2016


HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor
-extras-
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Acţiuni principale:
  1. reorganizarea Consiliului Naţional de Etică şi a Consiliului de Etică şi Management Universitar, care să monitorizeze durata soluţionării sesizărilor la comisiile de etică din universităţi şi institutele de cercetare-dezvoltare;
  2. adoptarea unui cod de etică pentru învăţământul preuniversitar care să stipuleze interdicţii clare, vizând practici de tipul meditaţiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase;
  3. adoptarea la nivel naţional a unui cadru transparent, bazat pe criterii de performanţă, pentru asigurarea integrităţii concursurilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar, directori ai caselor corpului didactic şi directori ai unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  4. introducerea unui sistem sancţionator disuasiv anti-plagiat, inclusiv prin condiţionarea acordării unor beneficii de ordin financiar de evaluarea lucrării de doctorat de către CNATDCU, precum şi dezvoltarea unui mecanism de avertizare şi detectare timpurie a comportamentelor neconforme;
  5. introducerea unor noţiuni elementare de drept, etică şi educaţie civică în programa şcolară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale şi civice;
  6. înfiinţarea de programe de pregătire universitară şi postuniversitară pe teme de etică şi integritate, organizate în facultăţi care deţin expertiză în domeniul eticii organizaţionale;
  7. monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional;
  8. constituirea centrelor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat şi evaluarea naţională de la clasa a opta în judeţe limitrofe celor în care s-a desfăşurat examenul şi desemnarea aleatorie a judeţelor pentru care se realizează evaluarea, ulterior finalizării fiecărei probe;
  9. publicarea standardizată a informaţiilor privind veniturile, cheltuielile, achiziţiile publice, sponsorizările, precum şi activitatea academică de la nivelul unităţilor sistemului de învăţământ de stat/instituţiilor de învăţământ superior.


┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MENCS şi universităţi şi institute de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 2016-2017 │ 8.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │MENCS, inspectorate şcolare şi CCD, │ │ │
│ │unităţi de învăţământ preuniversitar │ 2016-2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MENCS, inspectorate şcolare şi CCD, │ │ │
│ │unităţi de învăţământ preuniversitar │ 2016-2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │MENCS şi universităţi │ Activitate cu │ │
│ │ │ caracter permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │MENCS şi universităţi │ 2019 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │MENCS în cooperare cu MJ, MP, CSM şi │ Activitate cu │ │
│ │universităţi │ caracter permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │MENCS, ISJ/ISMB, conducerea unităţilor │ În timpul examenelor │ │
│ │de învăţământ │ şi concursurilor │ │
│ │ │ naţionale │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │MENCS │ Activitate cu │ │
│ │ │ caracter permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 9. │ MENCS, inspectorate şcolare, universităţi│Activitate cu caracter│ │
│ │ │permanent şi evaluare │ │
│ │ │ semestrială │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie │
│ în sistemul naţional de educaţie │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.1│Numărul de sesizări soluţionate în timp │Nereducerea duratei de soluţionare a │Rapoarte periodice de monitorizare │
│ │util │sesizărilor │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.2│Cod de etică pentru învăţământul │Întârzieri în promovarea proiectului de │Site MENCS │
│ │preuniversitar aprobat │act normativ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.3│Standard minimal aprobat │Resurse financiare insuficiente │Rapoarte de monitorizare a desfăşurării │
│ │Măsuri preventive implementate │Rata scăzută de promovare a concursurilor│concursurilor │
│ │Rata de răspuns la solicitări de │Neasigurarea măsurilor de organizare │ │
│ │informaţii │transparentă a concursurilor │ │
│ │Rata de contestare în instanţă a │ │ │
│ │rezultatelor concursurilor │ │ │
│ │Rata de promovare a concursurilor │ │ │
│ │Nr. de acte normative/metodologii/ │ │ │
│ │proceduri în dezbatere publică/aprobate/│ │ │
│ │implementate │ │ │
│ │Măsuri de securizare a lucrărilor │ │ │
│ │adoptate │ │ │
│ │Măsuri privind controlul încrucişat al │ │ │
│ │lucrărilor aplicate │ │ │
│ │Rotaţia echipelor de evaluatori │ │ │
│ │realizată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.4│Nr. de lucrări de doctorat verificate de│Existenţa unor situaţii de │Rapoarte periodice de monitorizare şi │
│ │CNATDCU │incompatibilitate a membrilor CNATDCU │evaluare a activităţii CNATDCU │
│ │Beneficii financiare acordate │Necomunicarea de către MENCS a deciziilor│Decizii CNATDCU │
│ │Beneficii financiare recuperate │CNATDCU către instituţiile/autorităţile │Site MENCS │
│ │Nr. şi tipul de sancţiuni aplicate │publice │ │
│ │pentru plagiat │Lipsa resurselor umane şi financiare │ │
│ │Nr. de softuri informatice de verificare│necesare │ │
│ │şi detectare a plagiatelor │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.5│Nr. de cadre didactice formate pentru │Programa cursurilor neadaptată profilului│Chestionare de evaluare a cursurilor │
│ │predarea elementelor de drept, etică şi │participanţilor │Rapoarte de participare │
│ │educaţie civică │Indisponibilitatea resurselor umane │Evaluări postparticipare │
│ │Nr. de practicieni ai dreptului │necesare │Rezultate la concursuri şi competiţii în │
│ │(judecători, procurori, jurişti, │Lipsa unor mecanisme adecvate de │unităţi de învăţământ preuniversitar/ │
│ │avocaţi, notari publici, reprezentanţi │monitorizare │universităţi │
│ │ai serviciului de probaţiune, grefieri │ │ │
│ │etc.) care au colaborat la furnizarea │ │ │
│ │de cursuri de educaţie juridică │ │ │
│ │Nr. de elevi care au participat la │ │ │
│ │cursuri de educaţie juridică │ │ │
│ │Nr. şi tipul de teme/exerciţii în │ │ │
│ │curriculum-ul disciplinei educaţie │ │ │
│ │juridică │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.6│Trei programe înfiinţate │Programa cursurilor neadaptată profilului│Site-uri universităţi │
│ │250 de consilierii de etică şi │participanţilor │ │
│ │integritate formaţi │Indisponibilitatea resurselor umane │ │
│ │ │necesare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.7│Nr. de camere video montate │Nealocarea resurselor necesare │Adrese către ISJ/ISMB/ unităţi de învăţământ │
│ │Nr. de sisteme audio montate │ │preuniversitar/centre de examinare şi │
│ │Nr. de încălcări ale prevederilor │ │evaluare │
│ │metodologiei de organizare şi │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor naţionale │ │ │
│ │surprinse pe camerele video sau de │ │ │
│ │sistemele audio │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.8│Nr. de lucrări cărora li s-a modificat │Resurse financiare insuficiente │Site-ul MENCS │
│ │nota │ │ │
│ │Analiză privind evoluţia mediei │ │ │
│ │diferenţelor la notare realizată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.9│Raport anual privind activitatea de │Opacitatea instituţiilor de învăţământ │Site-ul MENCS │
│ │cercetare, academică şi financiară │Lipsa profilului google academic │Site-uri inspectorate şcolare │
│ │întocmit şi publicat │Resurse umane şi financiare insuficiente │Site-uri universităţi │
│ │Profilul google academic al fiecărui │ │ │
│ │cadru didactic │ │ │
│ │Nr. de declaraţii de avere şi de │ │ │
│ │interese publicate de persoanele cu │ │ │
│ │funcţii de conducere şi control din │ │ │
│ │cadrul unităţilor sistemului de │ │ │
│ │învăţământ de stat │ │ │
│ │Cuantumurile veniturilor şi │ │ │
│ │cheltuielilor publicate │ │ │
│ │Nr. de execuţii bugetare publicate │ │ │
│ │Nr. de contracte publice publicate │ │ │
│ │Bunuri şi servicii achiziţionate │ │ │
│ │Suma anuală a sponsorizărilor primite │ │ │
│ │publicată │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤


Fisiere atasate:
HOTARARE 583 10-08-2016.doc [986 KB]
Descarcat de 114 ori

_________________
Consilier juridic Ion NISTOR
Tel. serviciu: 0733 996 837
E-mail: juridicisjhjd@gmail.com
Web: http://www.isj.hd.edu.ro/index.php/2-un ... /7-juridic
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Retezat Uricani si 18 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup