FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Mai 13th, 2021, 12:13 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 14 utilizatori conectati recent :: 1 inregistrati, 0 ascunsi si 13 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1449 in data Martie 16th, 2019, 10:39 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: scoalasalas si 13 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Etapa de pretransfer consimtit
MesajScris: Aprilie 5th, 2019, 9:39 am 
Neconectati
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 509
Către unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Hunedoara
În atenţia doamnei/domnului director,
cadrelor didactice interesateA. Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se desfăşoară la cererea personalului didactic titular:
 în aceeaşi localitate;
 în localitatea de domiciliu;
 pentru apropiere de domiciliu;
 pentru reîntregirea familiei;
 în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 54 alin. (1) din Metodologie.

Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. j), art. 4 alin. (4-7), art. 5 alin. (3-7), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (8), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (6), art. 53-57 și art. 104 alin. (3) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare Metodologie.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. (8) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 19 la Metodologia - cadru, în perioada 10 aprilie – 15 mai 2019, se desfăşoară etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al titularilor.

Precizări:
Comisia de mobilitate, constituită la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, conform prevederilor art. 56 alin. (4) din Metodologie, are următoarele atribuţii în etapa de pretransfer:
 verifică dosarele şi îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar;

 descarcă de pe site-ul ISJ Hunedoara punctajele finale ale candidaților care au depus dosare de pretransfer la inspectoratul școlar și le folosește pentru ierarhizarea candidaților care au depus dosare de pretransfer pentru solicitarea acordului de principiu pentru pretransfer în unitatea respectivă;

 face departajarea candidaților în ordinea criteriilor prevăzute la art. 56 alin. (5) din Metodologie apoi punctajele se aplică în cadrul unui criteriu pentru a face departajarea candidaților care se încadrează în criteriul respectiv;

 face departajarea prin punctaj numai dacă nu s-a putut face departajarea și ierarhizarea candidaților pe baza îndeplinirii condițiilor specifice stabilitate de unitate și avizate de inspectoratul școlar;

 în situaţia punctajelor egale, pentru acelaşi criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor socio-umanitare dovedite prin documente justificative;

 la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul:
o îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de Metodologie;
o îndeplinește cerinţele de studii conform Centralizatorului;
o în situaţiile în care este cazul, deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic solicitat;
o a promovat inspecţia specială la clasă, proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat.

Criteriile de care trebuie să ţină seama comisia, în ordine, conform prevederilor art. 56 alin. (5), pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră al titularului:

a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.

 Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ înaintează consiliului de administraţie al unităţii un Raport scris, întocmit conform Anexei nr. 18 la Metodologie.
Consiliul de administraţie al unităţii are următoarele atribuţii în etapa de pretransfer:

 stabileşte şi validează lista finală, conform art. 56 alin. (9), cu ierarhizarea cadrelor didactice titulare care au depus dosare pentru pretransferul consimţit în unitatea de învăţământ respectivă, în vederea emiterii acordurilor de principiu;

 în baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri de principiu:
 pentru posturile didactice vacante;
 pentru posturile didactice care se pot vacanta în etapa de pretransfer;
 pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4..., în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice, situate pe locurile anterioare, nu optează în şedinţa de repartizare pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă. Acordul este întocmit conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina 127.
 directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 128.
 contestaţiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimţit, emise de directorii unităţilor de învăţământ, se adresează în scris, comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic din cadrul inspectoratului școlar.

 directorul unităţii de învăţământ cere revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale la solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei judeţene de mobilitate, în cazul în care comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de la aplicarea prevederilor Metodologiei, în unitatea de învăţământ respectivă.

 în cazul reluării procedurii legale, directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale.

În vederea soluţionării în şedinţa de repartizare a cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 56 alin. (11) din Metodologie, candidaţii depun la inspectoratul şcolar acordurile de principiu emise de directorul / directorii unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform Anexei nr. 18.

Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa de repartizare organizată de comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 57 alin. (1-4), în perioada prevăzută de Calendar.

În cazul în care abaterile de la prevederile Metodologiei, constatate de comisia județeană de mobilitate, nu sunt remediate la nivelul unității de învățământ, aceeași comisie poate invalida, prin hotărâre, acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unității de învățământ și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză (art. 56 alin. (11)).

Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educaţiei Naţionale (art. 57 alin. (4)).

Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.

Cadrele didactice titulare care participă la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa posturi/catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestor posturi/catedre, conform art. 55 alin. (1), inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de Metodologie.

Conform prevederilor art. 53 alin. (3), acordul de principiu al unității din care pleacă prin pretransfer un cadrul didactic titular se consideră obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 54, alin. (2), cadrul didactic titular care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.

Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă - art. 54, alin. (1).

• În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.

• Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă (art. 55 alin. (1)).

• Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu – art. 55 alin. (1).

• După soluţionarea contestaţiilor (art. 57 alin. (6), inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu.
În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică – art. 57 alin. (6).

Notă:
1. Personalul didactic titular pretransferat în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, sesiunea 2019, va fi detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, în situaţia în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2019, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau a restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

2. În situaţia în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2019, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.


B. Schimbul de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice:

 este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 58 din Metodologie.

 cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II și de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidității, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2018-2019, respectiv în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta de 65 de ani sau care vor împlini vârsta de 65 de ani până la data de 31 august 2019 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris.

 fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susţinut inspecţia specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere.

 pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită inspecţii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (şapte)/calificativul „admis”, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.

 pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu.

 în vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratul şcolar cereri-tip conform Anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere.

 în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.

 În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris între cadre didactice titulare în județe diferite sau într-un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere.
Fiecare cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de inspectoratul şcolar al județului în care dorește să se pretransfere.


Fisiere atasate:
ANEXA 02 - Fisa evaluare 2019.doc [2.28 MB]
Descarcat de 207 ori
RAPORT_COMISIE_MOB_UNITATE_PRE_2019.docx [21.38 KB]
Descarcat de 159 ori
MODEL_ACORD_PRINCIPIU_PRE_2019.docx [21.32 KB]
Descarcat de 231 ori
CONDITII_SPECIFICE_PRE_2019.docx [17.97 KB]
Descarcat de 172 ori
CERERE_PRE_ISJ_2019.doc [879.5 KB]
Descarcat de 199 ori
CERERE_PRE_DIR_2019.doc [416 KB]
Descarcat de 205 ori
ADRESA_INSTIINTARE_ISJ_ACORD_PRE_2019.docx [21.76 KB]
Descarcat de 174 ori
ADEVERINTA_PRE_STATUT_POST_2019.docx [28.63 KB]
Descarcat de 193 ori
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: scoalasalas si 13 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup