FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
August 3rd, 2020, 5:52 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 5 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 5 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 5 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Etapa prelungire cim art.61
MesajScris: Aprilie 24th, 2019, 2:38 pm 
Neconectati
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 451
In atentia doamnei/domnului director,


In conformitate cu OMEN nr. 5460/2018, modificat si completat, Art. 61 prevede:
(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018, 2017, respectiv 2016, 2017,2016 şi/sau 2015 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, conform prezentei Metodologii, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, precum şi cadrele didactice debutante care sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au obținut media de repartizare minimum 7 (şapte) în specialitatea postului la concursurile de titularizare, sesiunile 2018 şi/sau 2017, care au acordul de principiu al consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020. Pentru aceasta, se adresează, în scris,
conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul de principiu/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.
(3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2019 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
(4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE emit şi acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie în contestație al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(5) Cadrele didactice care au obţinut acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
(6) Dacă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea posturilordidactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:
a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I;
d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II;
e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;
f) candidaţii cu punctajul cel mai mare obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor din anexa nr. 2, precum şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ.
Calendar
a) depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019 -2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie
Perioada: 13 -15 mai 2019
b) comunicarea de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, atât inspectoratului şcolar, cât şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019 -2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie
Termen: 20 mai 2019
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, ale cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019 -2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar
Perioada: 20 -21 mai 2019
d) verificarea şi avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
Perioada: 20 -22 mai 2019
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
(i) cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ
(ii) cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar
(iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019 -2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie
Termen: 22 mai 2019
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare
Perioada: 22 -24 mai 201


Fisiere atasate:
RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_COS_MIN7_MINDEF_2019.docx [23.57 KB]
Descarcat de 329 ori
INSTIINTARE_ISJ_COS_MIN7_MINDEF_2019.docx [25.23 KB]
Descarcat de 323 ori
CERERE_TIP_COS_MIN7_DEF_2019_ISJ.docx [554.29 KB]
Descarcat de 436 ori
CERERE_TIP_COS_MIN7_DEF_2019_DIRECTOR.docx [24.21 KB]
Descarcat de 379 ori
ADEVERINTA_STATUT_POST_COS_MIN7_MINDEF_2019.docx [27.05 KB]
Descarcat de 284 ori
ACORD_DIRECTOR_COS7DEF_2019.docx [22.46 KB]
Descarcat de 274 ori
Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 5 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup