FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
August 6th, 2020, 7:43 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 72 utilizatori conectati recent :: 2 inregistrati, 0 ascunsi si 70 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: liceultehnologichd, scoalabranisca si 70 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Anunt nou etapa concurs national de ocupare 2020
MesajScris: Iulie 7th, 2020, 11:27 am 
Neconectati
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 455
In atentia candidatilor,

Precizări pentru candidaţii concursului naţional de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2020

CADRUL METODOLOGIC

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice şi a catedrelor declarate vacante sau rezervate în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2020-2021, se face în conformitate cu prevederile art. 62-79 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019, cu modificările şi completările ulterioare numită în continuare Metodologie.
Metodologia se poate accesa la adresa de internet viewforum.php?f=351

LISTA POSTURILOR

Lista posturilor didactice, a catedrelor vacante şi rezervate, complete şi incomplete, pentru concursul naţional se publică în data de 18 iunie 2020 pe site-ul MEC, pe site-ul ISJ Hunedoara / Forum public/secţiunea Titularizare 2020 şi se afişează la sediul ISJ Hunedoara.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Conform prevederilor Art. 65 alin. (1) din Metodologia-cadru:
• Cererile-tip de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020, însoțite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei județene de organizare şi desfășurare a concursului, conform Calendarului.

Dosarele candidaţilor, întocmite în conformitate cu cerinţele Cererilor – tip, se înregistrează la următorul centru de înscriere stabilit de Consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara, la propunerea Comisiei judeţene de mobilitate.
Centrul de înscriere: Palatul Copiilor Deva
Adresa: DEVA, Str. MIHAI EMINESCU Nr.17, Judeţul HUNEDOARA, Tel. / Fax 0254.215720,

Graficul de depunere a dosarelor pe discipline de concurs la centrul de înscriere se face publică până în data de 8 iulie 2020.

Cererile - tip pentru înscriere se găsesc în Anexa nr. 14 la Metodologie (pag. 108; pag. 113; pag. 119; pag.122) şi sunt postate la acest mesaj.
Candidaţii completează atât Fişa de înscriere, pentru introducerea datelor în sistemul informatic, cât şi cererea/cererile tip corespunzătoare opţiunii personale de participare/neparticipare la proba scrisă a concursului.

Înscrierea candidaţilor se face în perioada: 9-16 iulie 2020, după următorul program:

 Joi, 9 iulie 2020 – în intervalul orar 9:00-16:00; disciplinele: învățător, educatoare (toate limbile materne)
 Vineri, 10 iulie 2020 – în intervalul orar 9:00-14:00; disciplinele: învățător, educatoare (toate limbile materne)
 Luni, 13 iulie 2020 – în intervalul orar 9:00-16:00; disciplinele: limba şi literatura română, limba latina, limbi moderne, limbi materne, religie
 Marţi, 14 iulie 2020 – în intervalul orar 9:00-16:00; disciplinele: educaţie fizică şi sport, matematica, fizică, chimie, biologie

 Miercuri, 15 iulie 2020 – în intervalul orar 9:00-16:00; disciplinele: discipline tehnice, informatică, arte
 Joi,16 iulie 2020 – în intervalul orar 9:00-16:00; disciplinele: psihopedagogie specială, terapie educaţională complexă şi integrată, consiliere psihopedagogică, istorie, geografie, filosofie, logică și argumentare, cultura civică, economie, educație antreprenorială


Datele din fişele de înscriere ale candidaţilor sunt înregistrate în sistemul informatizat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aplicația TITULARIZARE 2020.

Candidații care depun cereri de înscriere, însoțite de fişe de înscriere şi cărora li se înregistrează datele de înscriere, într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, (2019, 2018, 2017) depun pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, daca este cazul.

Notă:
În perioada 9-16 iulie 2020 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 15 iulie 2020.
În această perioadă (9-16 iulie 2020) se înscriu atât candidaţii absolvenţi cu studii finalizate în anii precedenţi cât şi absolvenţii promoţiei 2020.

Absolvenţii promoţiei 2020 fac dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire în anul 2020.

În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susținerii probei scrise.

Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Notă:
Candidaţii care din motive obiective nu se pot deplasa la centrul de înscriere în perioada 9-16 iulie 2020 ca urmare a izolării epidemiologice la domiciliu sau a carantinei epidemiologice, dovedite de autoritate, se pot înscrie online la adresa de e-mail inspectorat@isj.hd.edu.ro, prin transmiterea dosarului de înscriere cu toate documentele scanate, într-un singur fişier, având denumirea: NUME PRENUME candidat_DENUMIREA DISCIPLINEI DE CONCURS_caz special

VERIFICAREA ȘI AVIZAREA DOSARELOR

Membrii comisiei județene de organizare si desfășurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului școlar au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererile-tip de înscriere la concurs.

Verificarea şi avizarea dosarelor candidaților se face de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului în perioada:
 9-16 iulie 2020.

Datele din fişa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate în sistemul informatic şi se afișează pe site-ul inspectoratului școlar la data prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor Anexei nr. 3 la Metodologie

Afișarea pe site-ul inspectoratului școlar (Titularizare 2020) a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic ale candidaților înscriși la concursul național – sesiunea 2020:
 17 iulie 2020.

Candidatul care observă erori în datele afișate pe site-ul ISJ Hunedoara informează, în scris, prin posta electronică, la adresa inspectorat@isj.hd.edu.ro, în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 17 iulie 2020.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) prezintă adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică, în data de 29 iulie 2020, la proba scrisă, până la ora 8.30.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice afișate se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.

OPȚIUNI LA ÎNSCRIERE

Candidaţii se pot înscrie pentru următoarele opţiuni:
 Participarea la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2020;
 Ocuparea unui post didactic în baza notelor obţinute la concursuri naţionale din anii precedenţi minimum media 5.00 (nota 5 la proba scrisă, inspecţie la clasă/probă practică) din anii 2019, 2018, 2017 sau minimum media 7.00 din anii: 2016, 2015, 2014, fără participare la concursul naţional din 2020;
 Transferul pe un post vacant indiferent de viabilitatea postului sau detaşarea la cerere pentru titularii anterior concursului, prin participare la concurs - sesiunea 2020;
 Continuitate la detaşare, detaşarea la cerere pentru titularii anterior concursului, prin concurs specific: punctaj.

Notă:
 Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul național, sesiunea 2020 şi obține minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă susținuta în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile în care consiliul de administrație/ consiliile de administrație al/ale unitarilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă (adeverinţă), că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată.
 Adeverinţa se anexează la dosarul de înscriere la concursul național de către candidat.
 În situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă, dar obține cel puțin nota 5 (cinci) rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.

Pot fi repartizați în baza notei/mediei de repartizare obținută la concursurile naționale din perioada 2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

Au dreptul să participe la concurs persoanele care:
a) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de Metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul;
b) au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor;
c) au o conduită morală conformă deontologiei profesionale;
d) sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice;
e) absolvenţii care au efectuat studiile universitare în străinătate pot fi înscrişi la concursul naţional în vederea ocupării de posturi didactice corespunzător nivelului de studii finalizat cu diplomă, în condiţiile Metodologiei, având obligaţia ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în învăţământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, în vederea echivalării, completării sau efectuării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul şi obţinerii „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică”.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii:
a) nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică;
b) au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
c) li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau care au antecedente penale;
d) au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
e) absolvenții promoției curente (2020) care nu prezintă adeverința de absolvire nu pot susține proba scrisă.

Notă:
 Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanţă cu Centralizatorul şi care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele şi atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate, conform prezentei Metodologii.
 Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

În data de 17 iulie 2020:
Se afişează, pe site-ul inspectoratului şcolar viewforum.php?f=351 şi la avizierul inspectoratului școlar:
 lista candidaților înscriși;
 lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscris(e) la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate în anul şcolar 2019-2020;
 lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate pe durata de viabilitate a postului aceste cadre didactice;
 rezultatele obţinute de către candidaţi la probele orale eliminatorii.

PROBELE DE CONCURS

Concursul național constă în proba scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin OMEC, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.

Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Politici şi Evaluare în Educație, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării.
Proba scrisa se evaluează prin note de la 10 la 1.
Centrul National de Politici si Evaluare în Educație asigură, la cererea candidaților, traducerea subiectelor în limbile minoritarilor naționale.
Proba scrisă se desfăşoară în data de 29 iulie 2020.

Notă:
Absolvenții promoției curente (2020) care nu prezintă adeverința de absolvire nu pot susține proba scrisă.

Proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea este susţinută de candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, a posturilor didactice/catedrelor la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
Perioada de desfăşurare a probelor orale (dacă este cazul): 17-21 iulie 2020

Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi candidaţii care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea.

Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română, susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române.

Fac excepţie candidaţii pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba şi literatura română”, candidaţii care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română.

Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la concursul naţional pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar şi nu ocupă post/catedră sau obţine o notă mai mică de 5 (cinci), îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine.

Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pierde această calitate în situaţia în care obţine o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare.

AFIȘAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Comunicarea rezultatelor iniţiale ale probei scrise se face în data de 4 august 2020.

Contestațiile la rezultatele obţinute la proba scrisă se înregistrează la inspectoratul școlar, de unde vor fi trimise la centrele naționale de evaluare, în perioada: 4-5 august 2020.

Notă:
Contestațiile pot fi transmise şi prin poşta electronică, în data de 5 august 2020, până la ora 12.00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.
Numărul de înregistrare al contestaţiei depuse se comunică prin posta electronică şi prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.
Contestațiile se rezolvă în perioada: 5-10 august 2020.

Rezultatele finale ale concursului național se comunică în data de 11 august 2020.


Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: liceultehnologichd, scoalabranisca si 70 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup