FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
http://forum.isj.hd.edu.ro/

Măsuri pentru refuz port mască de protecție
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=368&t=25416
Pagina 1 din 1

Autor:  Consilier juridic [ Septembrie 22nd, 2021, 4:29 pm ]
Titlul mesajului:  Măsuri pentru refuz port mască de protecție

LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

,,Articolul 65
Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite pe durata stării de alertă:
(…)
h)nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d);
(…)
Articolul 66
Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. (…) h), (…)
Articolul 67
(1)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 65 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 66 se fac de către subofiţeri şi ofiţeri de pompieri şi protecţie civilă cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare, anume desemnaţi de inspectorul general.
(2)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 65 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 66 se fac de către:
(…)
b)personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi subofiţerii şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. (…) h), (…)
c)agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandarmi, poliţiştii locali, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. (…) h), (…)
d)personalul direcţiilor de sănătate publică, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. h) …
(…)
Articolul 68
Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.

---
,,Purtarea măştii de protecţie:
a) masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor în interior;
b) la orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de protecţie, cu excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;
c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică;
d) schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis".

ORDIN nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 6 septembrie 2021
Data intrării în vigoare 06-09-2021
Aici viewtopic.php?f=368&t=25312

Pagina 1 din 1 UTC + 2 ore [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/