FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
http://forum.isj.hd.edu.ro/

Apel POCU Educație nonformală outdoor
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=60&t=25654
Pagina 1 din 1

Autor:  Claudia Bălici [ Octobrie 26th, 2021, 8:42 am ]
Titlul mesajului:  Apel POCU Educație nonformală outdoor

Către unitățile de învățământ,

Stimați colegi,

POCU lansează apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, alături de Ministerul Educației, lansează apelul de proiecte Educație nonformală în sistem outdoor.
Apelul, de tip competitiv, are o alocare de 15,04 milioane euro, din care 13,12 milioane pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 1,92 milioane pentru București-Ilfov. Valoarea eligibilă a unui proiect este de min.101.000 euro, max. 350.000 euro.

Scopul lansării acestui apel este creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaționale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor și promovării unei școli incluzive.

Va finanța activități care se vor desfășura în afara sălii de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul proiectului, inclusiv în aer liber. Lista de activități propuse reprezintă exemple orientative, acestea putând fi planificate și nuanțate în cadrul proiectelor depuse, în funcție de nevoile și particularitățile fiecărei școli implicate.

Proiectul va asigura finanţare europeană pentru acțiuni activ-participative, interactive, centrate pe copil, programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, activități educaționale pentru dezvoltarea și obținerea de competențe, cluburi și ateliere/cercuri pe domenii de interese care ajută la dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, de autoexprimare, cu accent pe dezvoltarea limbajului.

Sunt prevăzute, de asemenea, activități interdisciplinare pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional, activități pregătitoare pentru preșcolari și elevi care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, dar și activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin sport, artă, educație în aer liber și alte tipuri de activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilitățile de leadership. Nu lipsesc activitățile de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă sau cele care vizează creșterea stimei de sine ori educația interculturală.


Cine beneficiază de rezultatele finanțării?
Vor beneficia de rezultatele finanțării elevi din învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X), în special elevii din grupurile vulnerabile și elevii aparținând minorității roma, elevi din mediul rural și cei cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic. Totodată, proiectul are în vedere și dezvoltarea competențelor personalului didactic și personalului de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu.

Cine poate depune proiecte?
Pot depune proiecte inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și organisme aflate în subordinea Ministerului Educației, instituții de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din rețeaua şcolară națională, agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară şi servicii alternative, publici şi privaţi, instituţii de cult şi asociaţii religioase, ANP şi instituţii subordonate, instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar, ONG-uri.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.

Mai multe detalii găsiți la adresa
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul ... m-outdoor/

Cu considerație, inspector școlar, prof. Claudia Bălici

Fisiere atasate:
POCU_Nonformal.rar [2.8 MB]
Descarcat de 75 ori

Pagina 1 din 1 UTC + 1 ora [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/