FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
August 6th, 2020, 10:49 am


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 5 utilizatori conectati recent :: 0 inregistrati, 0 ascunsi si 5 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1980 in data Martie 20th, 2020, 6:15 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 5 vizitatori

UTC + 2 ore [ DST ]
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Organizarea etapei de detasare pentru anul scolar 2018-2019
MesajScris: Iulie 26th, 2018, 4:05 pm 
Neconectati
Membru

Inscris: Iulie 10th, 2008, 1:34 pm
Mesaje: 455
Stimati colegi,

Prezentam mai jos detalierea etapelor de detasare pentru acei dintre dumneavoastra care sunteti interesati.
1. DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Cadrul juridic:
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare Metodologie:
Art. 82 alin. (1-5), art. 83 alin. (1-5) şi art. 84 alin. (15, 17, 18, 19)din Metodologie.
Calendarul activităţilor:
1. Afişarea la ISJ Hunedoara a listei actualizate a posturilor didactice şi catedrelor neocupate. Termen: 2 august 2018.
2. Unităţile de învăţământ primitoare formulează şi adresează cereri scrise prin care solicită acordul unui cadru didactic titular pentru detaşarea în interesul învăţământului, în vederea ocupării unui anumit post didactic din lista afişată - se precizează codul postului (art. 82 alin. 2 din Metodologie). Termen: 2-3 august 2018.
3. înregistrarea la unităţile de învăţământ a dosarelor titularilor solicitaţi pentru detaşare în interesul învăţământului. Dosarul conţine documentele prevăzute în Acordul - tip (Anexa nr. 14 la Metodologie, pag. 98). Termen: 16-17 august 2018.
4. Organizarea şi desfăşurarea probelor practice în profilul postului sau a probelor orale pentru limba de predare, dacă este cazul, conform art. 4, alin. (4-10) din Metodologie. Termen: 2 august 2018.
5. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ primitoare. Termen: 16-20 august 2018.
6. Directorul unităţii primitoare aduce la ISJ Hunedoara / Resurse Umane dosarele candidaţilor precum şi lista titularilor pentru care s-a aprobat detaşarea în interesul învăţământului în consiliul de administraţie al unităţii primitoare. Termen: 20 august 2018.
7. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara emite şi comunică deciziile pentru detaşarea în interesul învăţământului. Termen: 21-30 august 2018.

2. DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU NESOLUŢIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
Cadrul juridic:
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare, numită in continuare Metodologie:
Art. 82, alin. (6) din Metodologie.
Calendarul activităţilor:
1. Afişarea la ISJ Hunedoara a listei actualizate a posturilor didactice şi catedrelor neocupate. Termen: 2 august 2018.
2. înregistrarea la ISJ Hunedoara a dosarelor cadrelor didactice titulare care solicită detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate (dosarele conţin documentele conform Cererii - tip din Anexa nr. 14 la Metodologie, pag. 103, precum şi adeverinţa din partea unităţii de titulatură prin care se confirmă existenţa ia data de 01.09.2018 a restrângerii de activitate). Candidaţii care au dosare deja înregistrate pentru restrângere de activitate - sesiunea 2018, depun numai o cerere simplă prin care solicită participarea la şedinţele de repartizare. Termen: 30 iulie -1 august 2018.
3. Organizarea şi desfăşurarea probelor practice în profilul postului sau a probelor orale pentru limba de predare, dacă este cazul, conform art. 4, alin. (4-10) din Metodologie. Termen: 2 august 2018.
4. Reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor neocupate după aprobarea detaşărilor în interesul învăţământului. Termen: 20 august 2018.
5. Şedinţe de repartizare, organizate de Comisia de mobilitate a ISJ Hunedoara, pentru detaşarea în interesul învăţământului a titularilor aflaţi în restrângere de activitate nesoluţionată în etapele anterioare de mobilitate. Termen: 21 august 2018.
6. ISJ Hunedoara emite şi comunică deciziile de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer. Termen: 22-30 august 2018.
3. DETAŞAREA LA CERERE
Cadrul juridic:
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar
2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare, numită in continuare
Metodologie:
Art. 84, alin. (1-19) din Metodologie.
Calendarul activităţilor:
1. Afişarea la ISJ Hunedoara a listei posturilor didactice/catedrelor neocupate. Termen: 19.04.2018; actualizare în 02.08.2018 şi în 20.08.2018.
2. înregistrarea la ISJ Hunedoara a cererilor de înscriere (Anexa nr. 14, pag 95 şi pag. 100 din Metodologie) însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere (detaşare la cerere prin continuitate, respectiv detaşare la cerere prin concurs specific): 3-12 aprilie 2018; 20 aprilie • 30 mal 2018; şi 30 iulie • 1 august 2018.
a. Detaşarea la cerere prin continuitate se referă la titularii detaşaţi la cerere în anul şcolar 2017-2018 pe baza notei obţinute la concursul naţional de titularizare din anii 2016 sau 2017 (art. 84, alin. 2-4 din Metodologie);
b. Detaşarea la cerere pe baza mediilor de repartizare obţinute la concursul naţional din 11 iulie 2018 [art. 84, alin. 5 din Metodologie),
3. Detaşarea la cerere prin concurs specific (art. 84, alin. 7-10 din Metodologie) se referă la detaşarea pe baza punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană (Se utilizează Fişa judeţeană de evaluare, elaborată conform Anexei nr. 2 la Metodologie, vezi site-ul http://www.isj.hd.edu.ro Afişarea la ISJ Hunedoara a listei punctajelor obţinute de candidaţii care solicită detaşare la cerere prin concurs specific: 7-8 mai 2018; 2 august 2018;
4. Organizarea şi desfăşurarea probelor practice în profilul postului sau a probelor orale pentru limba de predare, dacă este cazul, conform art. 4, alin. (4-10) din Metodologie. Termen: 2 august 2018.
5. Organizarea în data de 21 august 2018, la ISJ Hunedoara, a şedinţelor de repartizare pentru:
a. soluţionarea cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
b. repartizarea prin detaşare la cerere a cadrelor didactice titularizate anterior concursului din 2018, participante la concursul naţional - sesiunea 2018, care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 la concursul naţional - sesiunea 2018, în ordinea descrescătoare a mediilor;
6. Organizarea în data de 22 august 2018, la ISJ Hunedoara, a şedinţelor de repartizare pentru:
a. repartizarea prin detaşare la cerere prin concurs specific (punctaje] a cadrele didactice titularizate în urma rezultatelor obţinute la concursurile naţionale organizate în anii anteriori anului 2018, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
7. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara emite şi comunică deciziile pentru detaşările la cerere aprobate.
Termen: 30.08.2018.

4. DETAŞAREA LA CERERE ÎN PRIMUL AN DUPĂ TITULARIZARE
Cadrul juridic:
1. în conformitate cu prevederile art. 84, alin. (13) din Metodologie (OMEN nr. 5485/13.11.2017), detaşarea în primul an după concurs a personalului didactic titularizat pe baza rezultatelor la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar - sesiunea 2018 şl a cadrelor didactice titularizate în anul 2018 pe baza prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2018, precum şi cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată - sesiunea 2018, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere. în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, respectiv concurs,până la data începerii cursurilor, conform Calendarului.
Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în primul an după repartizare, respectiv concurs şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
2. Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
3. Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere şi detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi.
4. Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.
Calendarul activităţilor:
1. Depunerea şl înregistrarea dosarelor la ISJ Hunedoara de către candidaţii prevăzuţi la art. 84, alin. (13) care solicită detaşare la cerere prin concurs specific în primul an după titularizare (în baza punctajului): 3-5 septembrie 2018;
2. Afişarea punctajelor candidaţilor care solicită detaşare la cerere în primul an după titularizare (art. 84, alin. 13): 6 septembrie 2018;
3. Şedinţă de repartizare a candidaţilor prevăzuţi la art. 84, alin. (13) - detaşare la cerere prin concurs specific
(punctaj) în primul an după titularizare: 7 septembrie 2018.

Compartiment MRU


Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: Nu sunt utilizatori inregistrati si 5 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup